TC Dvůr Králové n. L. Logo tenisového klubu

Aktuality - stránka 82

Pozvánka na ukončení mistráků

26. 06. 2015

Vážení rodiče, milé děti a všichni tenisoví přátelé,

 

Rádi bychom Vás tímto pozvali na zakončení 1. části letní tenisové sezóny, která se z převážné části nesla v duchu soutěží smíšených družstev.

Prosím přijměte tedy naše pozvání již na tuto sobotu 27.6.2015 od 15,30 hodin do areálu tenisového klubu, kde na Vás čeká odpoledne plné zábavy a malé občerstvení jako poděkování za Vaší účast v soutěžích. Pro děti je připraven turnaj ve fotbálku, obíhačka, florbal a spousta jiné zábavy. Rodiče se samozřejmě mohou zapojit a „zablbnout“ si s dětmi.

Prosíme maminky, aby se zapojily do příprav sobotního odpoledne a něco malého na stůl připravily a donesly.

 

Těšíme se na Vás a zároveň nám dovolte popřát dětem mnoho a mnoho tenisových úspěchů v dalších „turnajové“ části sezóny a rodičům pevné nervy.

  

SKUPINA SPORT
Zahájení letní tenisové sezóny 2015

25. 06. 2015

Dobové kostýmy

Dne 25. dubna 2015 se na dvorcích našeho tenisového klubu uskutečnil již druhý ročník tenisového turnaje párů v dobových kostýmech. Oproti loňskému roku nám počasí přálo, přesto se turnaje zúčastnilo pouze osm párů z našeho klubu a zavítal mezi nás i jeden pár z Trutnova (Eva a Richard Ferklovi).

Systém turnaje byl jednoduchý „každý s každým“. Do závěrečných bojů o putovní pohár TCDK postoupili obhájci titulu z loňského roku – Petra Baumová, Honza Všetečka, kteří nastoupili proti velmi silnému páru – Radko Hrma, Míra Smejkal. Zápas byl velmi napínavý, přesto však obhájci nestačili na vynikající hru Radka a Míry. O 3. –  4. místo se podělily páry: Pavla Říhová, Jirka Hlavatý a Michal Vágner, Marek Říha.

Sportovní odpoledne jsme zakončili posezením na terase našeho klubu, a ti odvážní pak pokračovali na koncert legendární skupiny KATAPULT, která na Zálabí slavila 40 let od svého založení.

Na závěr lze říct, že druhý ročník letního turnaje byl velmi zábavný, plný legrace i sportovních zážitků. Již nyní se těšíme na třetí ročník a pevně věříme v hojnější účast našich členů. Příští turnaj párů v dobových kostýmech se uskuteční poslední sobotu v dubnu roku 2016.
Klubový zpravodaj červen 2015

25. 06. 2015

Vážení členové, přinášíme Vám další klubový zpravodaj. Ke stažení je dostupný z následujícího odkazu ZDE.
Novinky v areálu Tramvaj

24. 06. 2015

Všichni Dvoráci jistě znají sportovní areál Tramvaj. Nachází se zde tenisový kurt, volejbalový kurt, kurt na plážový volejbal a asfaltová plocha na nohejbal. O sportoviště se již dlouhodobě stará rodina Kňourkových, zároveň tam provozují občerstvení.

Novinkou je, že areál byl v dubnu začleněn pod tenisový klub. Fakticky to znamená, že tenisový klub vloží finanční prostředky do údržby a zkrášlení areálu a upřesní systém a pravidla pro používání sportovišť.

Jednoznačným cílem je sportovní areál Tramvaj nejen zachovat, ale i do budoucna dále rošiřovat. V žádném případě není v našem zájmu na areálu vydělávat. Zbylé prostředky po uhrazení všech nákladů, budou vráceny zpět do areálu v podobě dalších investic. Hlavním hendikepem pro kvalitu antukových kurtů je nedostatek vody. Proto uvažujeme o vybudování studny. Správa areálu zůstává v rukou pana Kňourka.

Poplatek za pronájem kurtu byl pro každé sportoviště stanoven na 100 korun za hodinu. Nabízíme možnost zakoupení pernamentky, kde sazba je samozřejmě mnohem výhodnější. Členové tenisového klubu se zaplacenými hracími poplatky mohou tenisový kurt využívat zdarma a volejbalové kurty s 50% slevou (platí při obsazení kurtu alespoň polovinou členů se zaplacenámi hracími poplatky, tzn. 2 členové pro plážový volejbal, 6 členů pro klasický volejbal).

Více informací o sportovním areálu Tramvaj se dozvíte na našich internetových stránkách www.tcdvurkralove.cz.

Věříme, že bude tento areál i nadále širokou veřejností hojně využíván.

Mgr. Michal Vágner
Zahájení klubových večerů

24. 06. 2015

První klubový večer v roce 2015 se konal 15. 5. v 17 hodin a zúčastnilo se ho jedenáct mužů a dvě ženy, kteří se nemohli dočkat, až si poměří síly ve čtyřhrách.

Hráči museli být trošičku trpělivější, než byli zvyklí, protože organizující borec a předseda M. Vágner do organizačního dění zasvěcoval Veroniku Vágnerovou, aby mohla někdy zastoupit, když předseda nebude moci. Ale vše proběhlo bez menšího zaváhání a mohlo se začít.

Klubový večer

Dvojice pro čtyřhru se určily losováním hráčů ze dvou skupin a mohly se začít hrát dvacetiminutové zápasy. Lichý hráč zatím absolvoval čtvrthodinový trénink s trenérkou Veronikou Vágnerovou, při kterém se mohl zaměřit na zjištění svých nedostatků. Využili toho Jarda, Honza a Martin.

Po sehrání čtyřher byly výsledky každému hráči sečteny a podle získaných bodů byly nasazeny páry do zápasů o 1. až 6. místo. Hráč s nejnižším počtem bodů se již bojů neúčastnil, a tak si z pilnosti tréninkově dal koš servisů.

V zápase o 5. místo porazili Jáchym Petera a Jirka Holan v tie-breaku dvojici Míra Smejkal-a Jirka Vágner.

Jan Všetečka ml. a Vláďa Čapek získali třetí místo vítězstvím nad Janem Všetečkou st. a Jiřím Kotmelem.

O vítězství sehrály boj dvojice Martin Mádle - Ilona Knutsonová a Eva Pavlíková - Jarda Elsner, kde výsledkem sice jednoznačným, ale ve skutečnosti opět po velikém boji, vyhrála dvojice Pavlíková - Elsner.

Vyhlášení výsledků proběhlo pod pergolou, kde Veronika oznámila výsledky a všechny za výkony pochválila.

Hráči klubový večer zakončili společnou večeří, kterou pro ně připravila Šárka, a při níž poseděli a povídali si a zpříjemnili si tak ještě trochu chladnější květnový večer.

Trenérka Veronika Vágnerová
Mimořádná členská schůze 20.5. 2015

20. 05. 2015

Důvodem svolání členské schůze byly změny legislativy týkající se spolků, klubů, občanských sdružení apod. Ty se totiž musely promítnout do názvu i do stanov.

Na schůzi nejprve předseda Michal Vágner probral nezbytné formality, jako schválení programu, určení zapisovatele apod. Poté informoval přítomné o změnách, novinkách a výhodách, které výbor spolku v poslední době zajistil. Zdůraznil zejména zavedení rezervačního systému pro hraní v hale, péči o závodní hráče, spolupráci s prodejci sportovních potřeb a zajištění slev pro členy klubu a instalaci umělohmotných lajn.

Hlavním bodem byla změně stanov a názvu. Nové (aktualizované) znění stanov dostali členové předem, aby se s nimi mohli seznámit. Dotazů k vysvětlení tak moc nebylo, více se diskutovalo o názvu spolku. Přítomní po diskuzi hlasováním rozhodli o přijetí stanov, resp. o nahrazení původního znění stanov zněním novým a o názvu spolku, který nyní je TC Dvůr Králové, z. s.

Členská schůze poté ještě potvrdila ve funkcích na následující čtyři roky stávající členy výboru a členy revizní komise.

Škoda, že účast na chůzi, byť stačila k tomu, aby schůze byla po celou dobu usnášení schopná, byla malá, a nesvědčí tak o snaze členů více se zapojit do činnosti spolku.
Kondiční soustředění 2015

16. 04. 2015

Vážení členové,

ve dnech 10.-12.4.2015 uspořádala “skupina Sport” kondiční soustředění pro závodní hráče našeho oddílu.

První den proběhl sraz na tenise v pátek ve 14 hod. a ihned jsme se přesunuli pěšky na atletický stadion, kde po řádném rozcvičení a zahřátí výklusem 800 m hráči absolvovali nácvik startů z různých pozic a tyto měřené disciplíny: běh na 18 m, 30 m, 150 m, běh s padákem na 50 m, 20 m vzad. Po závěrečném rychlostním vyběhnutí schodů (3x) směrem k Hankovu domu následovalo 15-ti minutové protažení a výklus, v 17 hod. následoval přesun zpět na tenis.

V sobotu od 9 do 17 hod. absolvovali hráči rozděleni do několika skupin postupně v tenisovém areálu tyto disciplíny: výška výskoku, skok daleký sounož z místa, hexagon, zig zag běh, cval stranou, pavouk, hod kriketovým míčkem oběma rukama, běh 10 x 10 m s raketou, kliky/1 min, sedy lehy/1 min. Dále následovalo také posilovací, koordinační a stabilizační cvičení. V tento den byla také největší účast, kdy se soustředění zúčastnilo 25 hráčů ve věkové kategorii mladší žáci až dorost a 4 vybraní babytenisté. Všechny páteční i sobotní disciplíny mimo kliků a sedů lehů bylo provedeno 3x a hráčům byly jejich nejlepší výkony zapsány do “záznamového listu hráče”, který jim byl společně s vytištěnými a popsanými protahovacími cviky speciálně vhodnými pro tenis předán v zakroužkovaných deskách. Toto protahování dostali hráči za úkol se naučit a bude postupně kontrolováno při jarních oddílových trénincích. Po celý den bylo pro hráče zajištěno stravování a pitný režim ve formě dopolední a odpolední svačiny (ovocná a zeleninová mísa + domácí buchta) a oběda (slepičí polévka + rizoto). Za přípravu tímto děkujeme Šárce Hrmové a poděkování patří především výboru oddílu, který toto uhradil z prostředků tenisového oddílu.

V závěrečný den soustředění jsme se v neděli ráno v 9 hod. různým způsobem (během, pěšky, na kole, autem) přesunuli k nemocnici, kde v lese proběhlo zahřátí a rozcvičení, nácvik startů a sprintů z různých pozic, frekvenční sprinty do kopce a závěrečný 20-ti minutový souvislý běh po lesní cestě. Celé této dopolední části se také aktivně zúčastnil předseda oddílu Michal Vágner. Jak sám řekl, když viděl některé své i výkony ostatních, bude zapotřebí toto kondiční soustředění provádět častěji . Těsně před 12 hod. jsme se společně vrátili na tenis. Celková vzdálenost, kterou urazila nejlepší skupina bylo cca 13,6 km (z toho 10 km během). Po všechny 3 dny nám přálo krásné počasí. Jediným nepříjemným okamžikem bylo lehčí vyvrknutí kotníku Viky Vágnerové, které si přivodila v pátek při běhu do schodů. Tímto jí přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat k plnému tréninku.

Po celou dobu se o hráče starali trenéři a organizátoři ve složení Radko Hrma, Verča Vágnerová, Dáša Benešová, Roman Nápravník a Petra Baumová. Myslíme si, že naše první společné kondiční soustředění proběhlo ve skvělé atmosféře a že všichni hráči si ho užili, bylo pro ně prospěšné a nabitý fyzický fond dokáží prodat při svých zápasech, ať už při soutěžích družstev nebo jednotlivců. Tímto jim přejeme mnoho tenisových úspěchů a budeme velice rádi, pokud na kurtě budou makat tak, jak dřeli o tomto víkendu.

Fotografie z průběhu soustředění si můžete prohlédnout v naší galerii ZDE.

Skupina Sport TC Dvůr Králové n. L.