TC Dvůr Králové n. L. Logo tenisového klubu

Aktuality - stránka 45

ÚPRAVA DVORCŮ!!

22. 04. 2020

Vážení hráči a rodiče hráčů,

v úterý 21.4.2020 jsme zahájili přípravu našich dvorců 8-12.

Tyto kurty by měly být k dispozici pro hru cca od středy 29.4.2020, čímž budou připraveny ke hře všechny naše antukové dvorce.

Tímto Vás prosíme, abychom všichni věnovali dostatečný čas při jejich úpravě před hraním a po skončení hry.

Před hrou je potřeba kurt dostatečně nakropit.

Na kurtech 1-5 máme umělé zavlažování a správce areálu ho automaticky používá v nočních hodinách a v pauzách, kdy se na těchto kurtech nehraje. Na ostatních kurtech kropíme ručně. Udržet kurty mít dostatečně nakropené a připravené vždy, když si někdo přijde zahrát, není v těchto současných klimatických podmínkách možné. Již měsíc totiž nepršelo....

Dále Vás prosíme o včasné ukončení hry v případě časové rezervace tak, abyste měli dostatek času na úpravu dvorce.

Po hře je nezbytně nutné celý kurt uhrablovat, zašlapat vzniklé nerovnosti, zamést dvorec až k plotu, očistit lajny a nakropit. Nezapomeňte vrátit zametadlo i hrablo na určené místo, aby nezůstávali na zemi.

Tyto návody jak hrablovat a zametat visí na našich plotech u košťat.

Na dvorce 2 a 3 jsme letos zakoupili nové umělé lajny.

Všech 12 dvorců v našem areálu opět jako v posledních letech připravuje externí specializovaná firma.

Celková částka, kterou do přípravy antukových kurtů letos na jaře investujeme se blíží cca k 190.000,- Kč (práce externí firma + umělé lajny a jejich pokládka + příprava a hodnota spotřebované antuky).

Věříme, že v průběhu celé letní sezony se nám i s Vaší pomocí při správné úpravě kurtů před a po hře podaří udržet všechny kurty v dobrém stavu tak, aby hra na nich byla pro nás všechny krásným zážitkem.

Děkujeme za to, že k nám chodíte hrát a trávíte v TCDK Váš volný čas

 
INFO O UTKÁNÍ DRUŽSTEV A TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ JARO 2020!!

16. 04. 2020

Ahoj všem členům a rodičům hráčů TCDK,

Český tenisový svaz právě vydal následující rozhodnutí ohledně mistrovských soutěží družstev a turnajů jednotlivců.

Bohužel vzhledem k nařízení vlády ČR a situaci, která panuje, se tento krok dal očekávat.

Budeme věřit a přát si, aby alespoň část mistráků a turnajů dopadla tak, jak je níže naplánováno.

Prosím všechny závodní hráče, aby se dále připravovali tak, jakoby sezóna běžela v plném proudu.

Chápu, že udržovat se pouze v tréninkovém módu bez ostrých zápasů není zcela jednoduché, ale právě teď se ukáže, komu tenis skutečně koluje v krvi ....:

OZNÁMENÍ STÚ ČTS
1) Všechny turnaje a přebory zařazené do Letní TL ČTS 2020 v období 14. dubna – 15. června 2020 se ruší. Pořadatelé je mohou po dohodě s řídícím soutěže (oblastní svaz nebo ČTS) přesunout na pozdější termíny. Poplatky za zařazení těchto turnajů do LTL budou klubům vráceny.
2) Soutěže smíšených družstev dospělých řízené ČTS (2. liga) a nejvyšší oblastní soutěže všech žebříčkových kategorií (divize dospělých a Moneta Pohár prezidenta ČTS dorostu a obou kategorií žactva) se budou hrát v červnu 2020 zkrácenou formou na tři kola – vyřazovacím způsobem o všechna umístění. Přesný termín zahájení soutěží bude upřesněn nejpozději do 15. května (sobota 6. nebo sobota 13. června dospělí a starší žactvo, následné neděle dorost a mladší žactvo). Systém rozlosování (nasazení družstev do hracího plánu pro 8 účastníků) bude upřesněn a zveřejněn do 20. dubna 2020.
3) O systému odehrání ostatních oblastních soutěží družstev ve všech kategorií rozhodnou příslušné oblastní tenisové svazy
4) Systémy a termíny finálových turnajů MČR družstev všech kategorií a 1. ligy dospělých se nemění.
5) Zadávání soupisek do Informačního systému ČTS všech soutěží je prodlouženo do 15. května 2020.
6) Postupový klíč na MČR jednotlivců 2020 bude upraven a zveřejněn nejpozději do 15. května.
Poplatky - letní sezona 2020

13. 04. 2020

Pronájem venkovních dvorců (antukové)

člen se zaplacenými hracími poplatky                 zdarma

ostatní 8,00 – 14:00                                        180,- Kč
          14:00 – 20:00                                       200,- Kč
LETNÍ TENISOVÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ!!

10. 04. 2020

Vážení členové,

Výbor TC na své mimořádné schůzi dne 9.4. 2020 odsouhlasil vzhledem ke způsobilosti antukových kurtů a aktuální předpovědi počasí na začátku příštího týdne otevření venkovního sportoviště v omezené míře s platností od středy 15.4. 2020 a stanovuje následující pravidla pro všechny členy a veřejnost:

POHYB PO AREÁLU A DVORCÍCH:
Mimo dvorce se v areálu pohybujte s rouškou.
Na každé straně dvorce smí být dvě osoby. Tréninky budou ve skupině max. 2 hráči a trenér.

Prosíme rodiče, aby v areálu pobývali jen nezbytně nutnou dobu pro přivezení a vyzvednutí dětí.

Klubovna a sociální zařízení musí být zatím uzavřeny.
Zákaz močení uvnitř areálu.

REZERVACE:
Rezervace antukových kurtů bude do odvolání probíhat výhradně přes rezervační systém, který spustíme nejpozději v pondělí 13.4. ráno.

Maximální doba jednotlivé rezervace je stanovena na 1,5 hodiny. Každý hráč si může denně rezervovat max. 3 hodiny.
Rezervační systém bude sloužit pouze pro rezervace, platby za nájem kurtů nečlenů a členů, kteří si nebudou chtít zaplatit hrací poplatky, budou probíhat výhradně v hotovosti u pana správce.

Na tréninky s trenérem jsou vyhrazeny ve středu 2 kurty 9 - 17, od čtvrtka 3 kurty 9 - 17.
Hodiny s trenérem si domlouvejte přímo s nimi.
V omezené míře bude také v odpoledních hodinách v provozu okénkový prodej občerstvení.

ČLENSKÉ A HRACÍ POPLATKY:
Dále zveřejňujeme výši členských a hracích poplatků na letní sezonu 2020. I přes nelehkou situaci jsme se rozhodli zachovat stejnou výši poplatků jako v minulém roce.
(obdržíte dnes e-mailem).

Prosíme Vás o zaplacení poplatků nejpozději do 30.4. 2020 nejlépe před prvním vstupem na dvorce, je to v současnosti náš v podstatě jediný příjem finančních prostředků (kromě
prodeje antuky), ze kterých můžeme hradit jarní údržbu kurtů a provoz areálu.

Poplatky můžete zaplatit převodem na účet 27-680660247/0100, do poznámky prosím uveďte členské a hrací poplatky a jméno, příjmení. V krajním případě také v hotovosti u pana správce vždy v pondělí od 17 - 19 hod nebo kdykoliv po tel. domluvě.

KOMPENZACE ZA NEVYČERPANÉ PERMANENTKY V HALOVÉ SEZONĚ:
Výbor TC odsouhlasil způsob vypořádání za nevyčerpané hodiny permanentek za období 16.3.-15.4. 2020.

Za tímto účelem jsme připravili jednoduchý
formulář (obdržíte ho dnes e-mailem), kde si každý může vybrat ze 3 možností. Vyplněný formulář posílejte na adresu sport.tcdk@gmail.com nejpozději do 31.5.2020.

Děkujeme za pochopení a dodržování všech pravidel.

výbor TCDK
UZAVŘENÍ AREÁLU TCDK!!

15. 03. 2020

Vážení členové,

vzhledem k nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 ve kterém se cituje:

"Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 0:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky"

- ZAKAZUJE SE POHYB VEŘEJNOSTI V PROSTORÁCH VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH SPORTOVIŠŤ

jsme nuceni s okamžitou platností uzavřít areál tenisového klubu TC Dvůr Králové, z.s.  

O dalším vývoji Vás budeme při změně neprodleně informovat.

Zároveň Vás informujeme o zrušení termínu konání členské schůze 26.3. 2020.

Případný náhradní termín oznámíme včas dopředu.

Výbor TC Dvůr Králové, z.s.
ROZHODNUTÍ ČTS O ZRUŠENÍ SOUTĚŽÍ

11. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2008 Sb., o ochraně veřejného zdraví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření:
„Zakazují se s účinností od 10.3.2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.“
Na základě tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydává Český tenisový svaz s účinností od 10.3.2020 do 31.3.2020 následující rozhodnutí: Ruší se všechny soutěže zařazené do oficiální termínové listiny ČTS ve všech věkových kategoriích.
O dalším postupu bude Český tenisový svaz včas informovat.
VÝPRODEJ TESTOVACÍCH RAKET HEAD!!

09. 03. 2020

Vážení členové,

nabízíme do prodeje rakety HEAD, které jsme do klubu zakoupili jako testovací během roku 2019.

Všechny rakety jsou v perfektním stavu, téměř nehrané, jako nové.

SEZNAM RAKET HEAD:

Head Radical Pro - váha 310 g - grip 3 - cena 2.200,- Kč

Head Radical S - váha 280 g - grip 1 - cena 2.200,- Kč

Head Speed MP - váha 300 g - grip 3 - cena 2.200,- Kč

Head Speed S - váha 285 g - grip 1 - cena 2.200,- Kč

Head Speed Lite - váha 265 g - grip 1 - cena 2.200,- Kč 

Head MXG 3 - váha 295 g - grip 3 - cena 2.100,- Kč

Head Prestige Tour - váha 305 g - grip 3 - cena 2.100,- Kč

Head Speed JR 25 - váha 235 g - grip 0 - cena 1.200,- Kč

    

   

V případě zájmu prosím kontaktujte:

Roman Nápravník tel.: 604 555 064 nebo Radko Hrma tel.: 603 861 640